Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 11.08.2020

Rada ZO - RVC Nitra

Predsedníčka Rady

p. JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ - právnička stavebného úradu MsÚ Nitra, predsedníčka Rady ZO - RVC Nitra

Rada

p. Ing. Róbert BALKÓ - starosta obce Kolíňany, okr. Nitra

p. Ing. Vojtech ČIČMANEC - predseda ZMO Horná Nitra, starosta obce Kocurany, okr. Prievidza

p. Ing. Jozef OSTRODICKÝ - starosta obce Dubník, okr. Nové Zámky

p. Ing. Ida KOVÁČOVÁ - starostka obce Podlužany, okr. Levice

p. Ing. Otakar SNEŽENKA - starosta obce Žabokreky nad Nitrou, okr. Partizánske

Kontrolná komisia

p. Erika NEMEŠOVÁ - starostka obce Prašice, okr. Topoľčany

p. Zoltán SZILVÁSI - starosta obce Topoľnica, okr. Galanta

p. Ing. Erika VALKOVIĆOVÁ - starostka obce Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce


V zmysle stanov ZO - RVC Nitra čl. 8, bod A, 2b sa na konferencii členských miest a obcí dňa 12.5.2015 vo veľkej sále MsÚ Nitra zvolili členovia rady a kontrolnej komisie ZO - RVC Nitra.

V zmysle stanov RVC Nitra čl. 8, bod B, 4c rada na svojom zasadnutí dňa 9.12.2011 v Poľnom Kesove si zvolila za predsedníčku rady RVC p. JUDr. Helenu Spišiakovú.


Materiály z rokovania Rady 14.3.2018:

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2018

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2017

Výkaz podujatí ZO - RVC Nitra na rok 2017


Materiály z rokovania Rady 30.3.2017:

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2017

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2016

Výkaz podujatí ZO - RVC Nitra na rok 2016


Materiály z rokovania Rady 30.3.2016:

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2016

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2015

Výkaz podujatí ZO - RVC Nitra na rok 2015


Materiály z rokovania Rady 26.3.2015:

Schválený finančný rozpočet ZO - RVC Nitra na rok 2015

Správa činnosti ZO - RVC Nitra na rok 2014

Výkaz podujatí ZO - RVC Nitra na rok 2014

Partner:

AVS Logo